Registar lijekova Bosne i Hercegovine

Podsjećamo vas da je ALMBiH pripremila jedanaesto izdanje Registra lijekova Bosne i Hercegovine, koje pruža osnovne informacije o lijekovima za koje je Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBiH) izdala dozvole za stavljanje u promet, kao i za lijekove za koje su podnijeti zahtjevi za obnovu dozvole za promet zaključno sa 31.12.2019. god.

Registar lijekova je dostupan u online izdanju i može se preuzeti na:
http://www.almbih.gov.ba/dokumenti/publikacije/