SEKCIJA ZA BOLNIČKU/KLINIČKU FARMACIJU FARMACEUTSKOG DRUŠTVA REPUBLIKE SRPSKE

U periodu 06-08.11.2023. u Banjaluci je boravila Josephine Falade, klinički farmaceut sa UCL School of Pharmacy, London. Kolege sa Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske tom su prilikom pozvale bolničke farmaceute na predavanje koje je prof. Falade održala 07. novembra, na temu Pharmacy and Clinical Trials Management.
Predavanju je prisustvovalo oko 25 kolega, a to je bila i izvrsna prilika za susret, razmjenu ideja i rasvjetljavanje dilema sa kojima se bolnički farmaceuti sreću u procesu upravljanja lijekovima koji su predmet kliničkih ispitivanja.
Prof. Falade je bila mentor našim koleginicama prim. doc. dr sc. pharm. Tijani Kovačević i mr ph. Biljani Vujanović tokom postdiplomskih edukacija u Londonu, a ovo je drugi put da smo je ugostili u Republici Srpskoj.
S obzirom na potencijal za razvoj bolničke i kliničke farmacije u Republici Srpskoj, ovakvi radni sastanci su korisni i neophodni radi unapređenja naše svakodnevne prakse.

Koordinator Sekcije za bolničku/kliničku farmaciju
Prim. mr ph. Gordana Ljubojević
Specijalista.kliničke farmacije i specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite

Bolnicki farmaceuti