Multidisciplinarna radionica

Poštovane koleginice i kolege,

obavještavamo vas da će na web stranici FDRS preko “Google platforme -Google Meet” biti dostupna nova besplatna, akreditovana edukacija u formi live webinara pod nazivom:

Multidisciplinarna radionica

Predavači:

Agenda:

  1. Razmišljamo li dovoljno o egzokrinoj insuficijencija pankreasa?

Dr Boris Žarković, spec. interne medicine, gastroenterohepatolog

  1. Produktivni kašalj i terapija

Dr Samir Mujkić, pedijatar

  1. Uloga heparinskog gela u terapiji trauma i hematoma

Dr Azra Dervišević, spec. porodične medicine

Webinar je organizovan sa kompanijom Berlin-Chemie Sarajevo.

Datum i vrijeme održavanja webinara: 29.11.2023. u 18,00 h i predviđeno trajanje je dva sata.

Uputstvo za pristup edukaciji

  • uslov za pristup edukaciji webinaru je registracija na web-platformi Farmaceutskog društva RS, na kojoj će biti dostupan linku za edukaciju;
  • Registrovati se možete od 28.11.2023. godine;
  • Pristup webinaru putem linka koji pronađete u sistemu je potrebno da ostvarite u periodu od 29.11.2023. od 17 do 18 časova, da nebi prekidali ostale učesnike u toku predavanja;
  • za korisnike koji nisu registrovani na platformu FDRS, molimo da prilikom registracije unesu svoje puno ime i prezime i svoju e-mail adresu sa kojom su registrovani u Farmaceutskoj komori Republike Srpske;
  • Korisnici koji se ne prijave kroz sistem neće biti u prilici preuzeti sertifikat;

Za webinar nije predviđeno rješavanje testa.

Webinar je akreditovan od stane Savjeta za zdravlje.

Broj bodova za učesnike: 3

Podsjećamo vas da  ćete nakon završenog webinara moći preuzeti sertifikat sa platforme sa vašim imenom i prezimenom u elektronskoj formi. Sertifikati će biti dostupni 48 časova nakon završetka webinara.

Srdačan pozdrav iz FD RS