Stručno predavanje

Poštovane koleginice i kolege,

obavještavamo vas da Farmaceutsko društvo RS organizuje stručno predavanje koje će biti održano u
• u Hotelu „Drina“ ul. Kneza Miloša 1 , Bijeljina 22.08.2019. u 19.00 h
i
• u konferencijskoj sali centra za obuka Inspektorata Republike Srpske , u sklopu novog poslovnog prostora Područnog odjeljenja Banja Luka, (fabrički krug “Incela”)
Banja Luka 23.08.2019. u 19.00 h

Teme predavanja/predavači:

1. Prijavljivanje neželjenih djelovanja na lijekove , ass. Martin Kondža, mr ph.

2. Upravljanje farmaceutskim otpadom , mr ph. Nataša Milanović

3. Reklamacije na lijekove i povlačenje lijeka iz prometa , prim. Rada Amidžić, mr ph. ,spec. za kontrolu i ispitivanje lijekova

Skup je bodovan po Pravilniku o sprovođenju kontinuirane edukacije, predavač 3 boda (3) , slušalac dva boda (2).

Nije predviđena uplata kotizacije.

S obzirom na to da je broj rješenja o akreditaciji isti za sve lokacije, učesnicima je omogućeno prisustvo i izdavanje sertifikata na jednoj lokaciji.

S poštovanjem,
Stručna služba Farmaceutskog društva RS