Zahtjev za priznavanje kontinuiranih edukacija

Podsjećamo vas da prema važećem Pravilniku Farmaceutske komora Republike Srpske koji se odnosi na kontinuirane edukacije, imate opisanu proceduru kako se radi licenciranje i relicenciranje. S tim u vezi, napravili smo vam prijedlog zahtjeva za priznavanje kontinuirane edukacije. Obaveza predaje zahtjeva propisana je u članovima 15 i 16 pomenutog pravilnika.
U prilogu vam šaljemo i program rada 4.kongresa farmaceuta u BiH s međunarodnim učešćem koji je nedavno održan u Sarajevu.
Prema članu 16 ovog Pravilnika, za bodovanje kongresa treba da priložite: zahtjev , program rada i sertifikat.
Prema članu 9 ovog istog Pravilnika (tačka A, red 2), učešće na kongresu za predavača treba da bude bodovano sa 12 bodova, a učešće slušalaca sa 6 bodova.
Predavači u ovom slučaju, pored navedenog zahtjeva, programa i sertifikata, treba da prilože i štampani sažetak rada.

Prijedlog zahtjeva za priznavanje kontinuirane edukacije
Program rada 4.kongresa farmaceuta u BiH s međunarodnim učešćem
Pravilnik Farmaceutske komore Republike Srpske koji se odnosi na kontinuirane edukacije