23. simpozijum u organizaciji Farmaceutskog društva Republike srpske – prvo obavještenje

Obavještavamo vas da de se jednodnevni 23. simpozijum farmaceuta RS s međunarodnim učešdem u organizaciji Farmaceutskog društva Republike Srpske održati u Banjoj Luci 07.12.2019. (09.00-17.00).
Skup de biti akreditovan od strane Savjeta za zdravlje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske kao domadi simpozijum s međunarodnim učešćem.
Učešće predavača se vrednuje sa 9 bodova, a slušalaca sa 5 bodova.
Ovim putem vas pozivamo da uzmete učešće.

– Kotizacije za učesnike sa prijavom i uplatom do 30.11.2019.

80,00 KM za članove FDRS koji su uplatili članarinu za 2019. godinu (u cijenu je uključen PDV)
110,00 KM za one koji nisu članovi FDRS u 2019.godini (u cijenu je uključen PDV)
30,00 KM za studente i pripravnike (u cijenu je uključen PDV) Paket kotizacija: 5+1 (na 5 kupljenih kotizacija dobija se 1 gratis kotizacija)

– Kotizacije za učesnike sa prijavom i uplatom nakon 30.11.2019.

100,00 KM za članove FDRS koji su uplatili članarinu za 2019. godinu (u cijenu je uključen PDV)
130,00 KM za one koji nisu članovi FDRS u 2019.godini (u cijenu je uključen PDV)
30,00 KM za studente i pripravnike (u cijenu je uključen PDV)
Paket kotizacija: 5+1 (na 5 kupljenih kotizacija dobija se 1 gratis kotizacija)

U cijenu kotizacije je uključeno: kotizacioni materijal, prisustvo na predavanjima , kafe pauza, ručak, sertifikat o učešdu.

Više informacija o mjestu održavanja i temama skupa u narednom periodu.

1. obavještenje za učesnike 23. simpozijuma farmaceuta RS s međunarodnim učešćem