Nova besplatna, akreditovana online edukacija

Poštovane koleginice i kolege,
Obavještavamo vas da će na platformi za online edukacije na web stranici FDRS biti dostupna nova besplatna, akreditovana online edukacija pod nazivom “ Racionalna terapija kroz prikaz slučajeva – iskustva iz prakse i farmakoterapijske preporuke”.

Predavač je mr ph spec Dragana Mitrić.
Edukacija je organizovana sa Farmaceutskom komorom RS.

Datum i vrijeme održavanja edukacije:
• Edukacija počinje sutra, 08.12.2023. i predviđeno je da traje jednu nedelju.
• Edukcije se završava 14.12.2023 .

Edukacija je akreditovana za članove Farmaceutske komore RS.
Akreditacija: 1 bod za magistre farmacije

Video snimak i ostali materijal za edukaciju će biti dostupni na platformi FDRS https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php.

Podsjećamo vas da nakon završenih predviđenih obaveza preuzmete sertifikat sa platforme sa vašim imenom i prezimenom u elektronskoj formi. Sertifikati su dostupni samo u periodu trajanja edukacije.
Uslov za izdavanje sertifikata je odgledan video i riješen test sa min. 60% tačnih odgovora.

Srdačan pozdrav iz FD RS