SEKCIJA ZA BOLNIČKU/KLINIČKU FARMACIJU FARMACEUTSKOG DRUŠTVA REPUBLIKE SRPSKE

Dana 30.11.2023. godine u Hotelu Bosna, Banja Luka, održano je predavanje pod nazivom Značaj primjene automatizovanih sistema u mikrobiološkoj dijagnostici, kliničkim odlukama i kontroli antimikrobne rezistencije, u organizaciji kompanije Bromabel do.o.
Pored mikrobiologa i ljekara-kliničara, predavanju su prisustvovali i bolnički farmaceuti. Među uvaženim predavačima bila je i naša koleginica Vedrana Barišić, klinički farmaceut iz Kliničke apoteke UKC RS, koja je prezentovala temu Racionalizacija primjene rezervnih antibiotika i pojasnila ulogu farmaceuta u kliničkim timovima.
Ključne poruke skupa su rastući problem bakterijske rezistencije, sa naglaskom na rezistenciju Klebsiella pneumoniae, te značaj brze mikrobiološke dijagnostike koja omogućava ranu identifikaciju patogena, adekvatan izbor antimikrobnog lijeka i režima doziranja. Sve navedeno doprinosi borbi protiv porasta rezistencije, sprječava zloupotrebu antimikrobnih lijekova, te vodi boljim ishodima liječenja.

Koordinator Sekcije za bolničku/kliničku farmaciju
Prim. mr ph. Gordana Ljubojević
Specijalista.kliničke farmacije i specijalista farmaceutske zdravstvene zaštite

Vijesti