2. obavještenje XX simpozijum

Poštovani,

U prilogu se nalazi 2. obavještenje za 20. Simpozijum farmaceuta RS sa međunarodnim učešćem „Farmaceutski dani“, u organizaciji Farmaceutskog društva Republike Srpske, koji će se održati u Hotelu „Termag“ na Jahorini u periodu od 20. 04.-21. 04. 2018.

Više informacija u prilogu.

S poštovanjem,
Stručna služba FD RS