20. Simpozijum farmaceuta RS sa međunarodnim učešćem U organizaciji Farmaceutskog društva RS

Poštovani,
U organizaciji Farmaceutskog društva Republike Srpske u hotelu Termag na Jahorini, 20. 04. – 21.04. 2018. god. (petak-subota) će biti održan 20. Simpozijum farmaceuta RS sa međunarodnim učešćem „Farmaceutski dani“.