22.simpozijum farmaceuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Uspješno je završen još jedan simpozijum farmaceuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem . Skup je održan u intervalu 12.04.-13.04.2019. u hotelu Kardial zdravstveno-turističkog centra Banja Vrućica.

Program rada je napravljen pažljivo sa tendencijom da se pokriju različite oblasti. Tako je u jednom od predavanja koje je održala mr ph. spec. Milena Kovačević sa Katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu bilo govora o ulozi farmaceuta u liječenju pacijenata oboljelih od Diabetes mellitusa koji se ubraja među četiri najčešće hronične nezarazne bolesti.

Pacijenti sa dijabetesom najčešće se zbrinjavaju u ustanovama sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, i to kada se pojavi neki akutni događaj ili su se već razvile komplikacije bolesti.

Kako bi se omogućila rana detekcija i pravovremena terapija, zbrinjavanje hroničnih nezaraznih bolesti treba ojačati i integrisati u primarnu zdravstvenu zaštitu. Centralnu strategiju prepoznatu na svjetskom nivou predstavlja proširenje paketa usluga primarne zdravstvene zaštite koje bi uključile ključne intervencije za zbrinjavanje ovih pacijenata. To podrazumijeva slijedeće intervencije: kontrola krvnog pritiska, kontrola glikemije I lipidnog statusa i njega stopala.

Istaknuta je uloga farmaceuta kao najdostupnijeg zdravstvenog radnika u brojnim aktivnostima usmjerenim ka edukaciji opšte populacije i populacije sa šećernom bolešću, učestvovanje u timovima primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, rano otkrivanje šećerne bolesti u opštoj populaciji i kod trudnica, kao i u daljoj edukaciji kadrova zdravstvenih profesionalaca. Prema važećoj regulativi u Republici Srpskoj, apoteke imaju mogućnost pružanja dodatnih usluga koje podrazumijevaju i mjerenje nivoa glukoze u krvi, mjerenje krvnog pritiska, određivanje lipida i savjetovanje pacijenata. Kontrolom ovih parametara iz krvi ne može da se postavi dijagnoza, ali može blagovremeno da se prepozna rizik od bolesti i pacijent uputi ljekaru.

Pored Milene, učešće su uzeli predavači sa slijedećim temama:
1. Mr ph. Ana Golić-Jelić: Profesionalno zadovoljstvo: komparativna analiza farmaceuta iz Republike Srpske, Srbije i Hrvatske

2. Mr ph. Kristina Zrnić: Trendovi potrošnje antibiotika u Republici Srpskoj, stanje i kampanje

3. Mr ph. Tanja Đurđević: Određivanje sadržaja teških metala u dekorativnoj kozmetici – karminima

4. Mr ph. Jelica Cvijetinović: Upala zidova vena- simptomi i liječenje

5. Mr ph. Slavenka Borjanić: Probiotici kao savremena terapija insulinske rezistencije i njihov uticaj na nivo šećera u krvi

6. Dipl. farm. spec. Svjetlana Mihaljica: Defekt kvaliteta i povlačenje leka iz prometa

7. Dr Vesna Kević, spec.porodične medicine: Parafen – riješite se boli

8. Dr Marko Adžić, spec.interne medicine: Pravilna primjena apiksabana

9. Mr ph. Adnan Bešović: Inovativni model brže i efikasnije edukacije farmaceuta savremenog doba

10. Doc. dr Živka Malić: Faktori rizika za hroničnu opstruktivnu bolest pluća

11. Mr ph. Martina Vukoja: Distribucija potrošnje anksiolitika

Na skupu je registrovano oko 350 učesnika. Vjerujemo da će nova stečena znanja našim kolegama pomoći da se lakše nose sa svakodnevnim izazovima apotekarskog posla.


Koristimo priliku da se zahvalimo sponzorima koji su i ovoga puta uzeli učešće i podržali organizaciju skupa.

Predsjednica Farmaceutskog društva Republike Srpske
Prim.mr ph. Rada Amidžić, specijalista za kontrolu i ispitivanje lijekova