Finalni program rada 22. simpozijuma farmaceuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Poštovani,

U prilogu vam se nalazi Finalni program rada 22. simpozijuma farmaceuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u hotelu “Kardial” 12.04. I 13.04. 2019. god.

PRILOG

Srdačan pozdrav iz Farmaceutskog društva RS.