Farmacija budućnosti u BiH

IQPharm Uvodni simpozijum „Farmacija budućnosti u Bosni i Hercegovini“ 08 – 10. juli 2021, Hotel Hills, Sarajevo/Bosna i Hercegovina

Obavještavamo učesnike simpozijuma da je skup akreditovan u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS sa 3 boda za učesnike  i 5 bodova za predavače.

Više informacija o programu I predavačima možete pronaći na https://www.ffsa.unsa.ba/post/posljednji-poziv-za-uvodni-simpozij-iqpharm-projekta