Nova akreditovana edukacija „Kvalitet u oblasti dodataka ishrani“

Obavještavamo vas da je u periodu od 24.06. do 29.06.2021. u organizaciji FDRS na platformi za učenje na daljinu koja se nalazi na web stranici FDRS dostupna nova besplatna akreditovana edukacija pod nazivom „Kvalitet u oblasti dodataka ishrani“.  Predavač je doc. dr sci. pharm.  Mirjana Đermanović, IZJZ RS.

Edukacija će biti dostupna u formi videosnimka.

 

Važne napomene:

  1. Uslov za izdavanje sertifikata je odgledan videomaterijal i riješen test sa min.60% tačnih odgovora.
  2. Edukacija je akreditovana sa 1 bodom za članove FKRS I KDM RS. Ostale zdravstvene komore edukaciju vrednuju prema važećim pravilnicima koji regulišu oblast kontinuiranih edukacija.
  3. Nakon završenih obaveza sertifikat sa imenom i prezimenom će se automatski generisati na vašem profilu na platformi  nakon čega treba da ga snimite na vaš računar ili štampate i čuvate do predaje u nadležnu zdravstvenu komoru. Sertifikati se mogu preuzeti sa platforme u elektronskoj verziji samo u intervalu dok traje edukacija.
  4. Vaši lični podaci na platformi  FDRS (imena i prezimena) treba da budu upisani sa kvačicama.

 

Srdačan pozdrav iz FDRS.