FIP – CORONAVIRUS SARS-CoV-2 Informacije i privremene smjernice za farmaceute i apotekarsku djelatnost

FIP je na sajtu https://www.fip.org/coronavirus objavio dokument CORONAVIRUS SARSCoV-2 koji ima za cilj davanje relevantnih informacija i smjernica o epidemiji koronavirusa – a posebno novom koronavirusu SARS-CoV-2 (CoVID19) za farmaceute, kako u kontekstu primarne njege (tj. apoteke u primarnoj zdravstvenoj ustanovi), tako i u bolničkim uslovima, kao i za farmaceute koji rade kao biohemičari u laboratorijama za medicinsku analizu. Dokument nudi i set referenci sa više informacija