Obavještenje za kolege koje rade u apotekama na području Republike Srpske

Jedna od preventivnih mjera zaštite zdravlja apotekarskih radnika od infekcije korona virusom može da bude i postavljanje staklenih pregrada na recepturi. Ne postoje zakonska ograničenja za postavljanje staklenih pregrada na recepturi u apotekama.

Podsjećamo kolege da je potrebno da sprovode preporučene lične mjere zaštite , a na vidnim mjestima u apoteci da postave preporuke koje je izdalo Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Naš partner, kompanija „Bosnalijek“ nas obavještava da u svom proizvodnom programu posjeduje sredstva koja se koriste za dezinfekciju ruku, predmeta i površina.
Više informacija u dokumentu.

Ukоlikо je neko putovao u zеmljе u kојimа је zаbiljеžеnа pојаvа virusа kоrоnа ili vam trеbајu bilо kаkvе infоrmаciје, kоntаkt tеlеfоn u ЈZU Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе је 0800 50 555.

Na linku https://phi.rs.ba/index.php?view=kategorija&id=43 možete da pronađete druge korisne informacije koje se odnose na:

· Prеpоruke zа čišćеnjе i dеzinfеkciјu prоstоrа zа vriјеmе kućnе izоlаciје
· Rаciоnаlnu upоtrеbа zаštitnе оprеmе
· Prеpоrukе zdrаvstvеnim prоfеsiоnаlcimа u vеzi sа virusоm kоrоnа