Još samo 13 dana za završetak online edukacija

Ostalo je još 13 dana za završetak online edukacija

Obavještavamo sve polaznike online edukacija da će materijal za edukacije i testovi biti dostupni na platformi za učenje do 30.06.2020. Prijave novih polaznika su još uvijek omogućene.
Uslov za izdavanje sertifikata je odgledan video materijal i riješen test sa min.60% tačnih odgovora. Sve vaše aktivnosti su zabilježene na platformi i molimo vas da imate u vidu da nije moguće izdavanje sertifikata ukoliko ne kompletirate sve obaveze.
Presjekom stanja na platformi na dan 15.06.2020. može se zaključiti da veliki broj polaznika nije završio edukacije 3-5.

Čestitamo svim polaznicima koji su uspješno savladali prijavljene edukacije, većini su u pretodnom periodu već isporučeni sertifikati.
Sertifikati mogu da se preuzmu u kancelariji Farmaceutskog društva RS svakim radnim danom od 10.00-14.00 ili da se pošalju poštom. Dodatne informacije možete da dobijete na broj telefona 051 212 260 ili email info@farmaceutskodrustvo.org.