Korisne informacije

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

Uvoznici lijekova za klinička ispitivanja od 01.01.2020. godine prilikom uvoza lijeka za potrebe provođenja kliničkog ispitivanja su u obavezi da obezbijede saglasnost Agencije za uvoz.
Više informacija na http://www.almbih.gov.ba/vijesti/

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske

Podsjećamo vas da su u martu mjesecu 2019. god. na snagu stupile izmjene Pravilnika o programu i postupku polaganja stručnog ispita.

Obratite pažnju na dio koji se odnosi na ovjeravanje pripravničke knjižice .

“Početak pripravničkog staža ovjerava direktor zdravstvene ustanove gdje je započet pripravnički staž, svojim potpisom i pečatom, a završetak pripravničkog staža ovjerava direktor zdravstvene ustanove gdje je završen pripravnički staž.”

Navedeni dokument može da se pronađe na linku u nastavku.

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/dokumenti/Pages/Zdravstvena_zastita.aspx