Međunarodni projekat anketa

Poštovane koleginice i kolege,
Molimo vas da izdvojite nekoliko minuta Vašeg vremena i uzmete učešće u anketi koja se bavi analizom korišćenja modernih informacionih tehnologija, mobilnih aplikacija i društvenih mreža u farmaceutskoj praksi.
Anketa je anonimna, a cilj je da se prikupe podaci sa područja RS/BiH i poslužiće kao dio međunarodnog projekta.
Anketu možete da popunite na Vašem računaru, tabletu ili mobilnom telefonu . Potrebno vam je svega nekoliko minuta, za svako pitanje su ponuđeni odgovori koje treba da čekirate.
Anketa će biti dostupna do 10. novembra 2019. godine.
Unaprijed Vam se zahvaljujemo na učešću i doprinosu.
Anketi pristupate klikom na ovaj link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-xq7GQbMaUK5TBn311WzC6jrF9rv9JhCkS3s0pkw66JUNFAwWDNLSzE5WTkxQThaSUVGR0NVRVIwRC4u