Nova edukacija: „Multidisciplinarni pristup pacijentu sa najčešćim gastrointestinalnim tegobama”

Obavještavamo sve polaznike online edukacija da Farmaceutsko društvo RS u saradnji sa kompanijom Berlin-Chemie organizuje novu edukaciju pod nazivom „Multidisciplinarni pristup pacijentu sa najčešćim gastrointestinalnim tegobama”. Edukacija je besplatna.

Snimak webinara i ostali materijal za edukaciju će biti dostupni na platformi FDRS u intervalu od 21.9.2020. do 26.09. 2020. (do 24.00h).
Za izdavanje sertifikata učesnici edukacije treba da riješe test koji će biti na platformi (min.60% tačnih odgovora).
Koristimo ovu priliku da vas zamolimo da nakon završene edukacije popunite evaluacijski upitnik. Na taj način nam dajete povratnu informaciju i smjernice za koja područja iz farmakoterapije trebate nova znanja i nadogradnju.

Teme i predavači ove edukacije su:

  1. Savjetodavna uloga farmaceuta kod pacijenata sa gastrointestinalnim tegobama-preporuka pankreatina i simetikona, Ana Golić-Jelić,mr pharm.
  2. Egzokrini pankreas (funkcija, bolesti, terapija), dr Edgar Iglić, Internista-gastroenterohepatolog
  3. Mjesto i uloga simetikona u terapiji probavne nadutosti, dr Aleksandar Lazić, specijalista porodične medicine