Nova edukacija „Uloga farmaceuta u praćenju pacijenata s astmom“

Obavještavamo vas da FDRS organizuje edukaciju pod nazivom „Uloga farmaceuta u praćenju pacijenata s astmom“.

Predavač: doc.dr sc.Arijana Meštrović (Pharma Expert, Zagreb)

Datum i mjesto:  25.06.2022, Bijeljina (salon Grand)

Smještaj: hotel River, Bijeljina. Rezervacija smještaja se može izvršiti na broj telefona 065/005-555 i email rezevacijehotelriver@gmail.com

Cijena jednokrevetne sobe: 50,00 KM

Cijena dvokrevetne sobe: 80,00 KM

U cijenu su uračunati doručak, boravišna taksa i osiguranje.

 

Broj bodova za učesnike: 5

Kotizacija za učesnike:

  • Za članove  FDRS : 95 KM

  • Ostali: 117 KM

U cijene je uračunat PDV.

Svrha uplate: radionica u Bijeljini

Žiro račun za uplatu: 562-100-80000456-66 NLB Banka a.d. (BAM)

Za uplatu iz inostranstva instrukcije se mogu pronaći na https://www.farmaceutskodrustvo.org/

Rok za uplatu kotizacije: 20.06.2022.

 

Paketi kotizacija:

  • 5+1 gratis

    Potrebno je da se u FD dostavi spisak učesnika za koje je uplaćena kotizacija.

Šta uključuje kotizacija?

  • učešće na edukaciji
  • kotizacioni materijal, sertifikat o učešću
  • ručak i kafu

Napomena : nakon što uplata kotizacije bude vidljiva na izvodu iz banke,  učesnici se stavljaju na spisak tako da nije potrebno vršiti  posebnu  prijavu . Molimo vas da se pridržavate navedenog  roka za uplatu.

 

Benefiti edukacije:

Kroz radionicu o ulozi farmaceuta u praćenju pacijenata s astmom, polaznici će upoznati model apotekarske zdravstvene zaštite praćenja ove hronične bolesti u saradnji s pacijentom i njegovim ljekarom. Učestalost uzimanja salbutamola, vrijednosti očitane na Peak-flow metru, rezultati astma kontrolnog testa, samo su neki od parametara koje možemo pratiti.

Predavanje će obuhvatiti teme o postizanju i održavanju optimalne kontrole astme. Donosimo cjelokupni pregled i detalje farmakoterapije, ali i nefarmakoloških mjera kod hroničnih respiratornih bolesti. Naučićemo koristiti Astma kontrolni test (ACT), uočiti probleme vezane uz lijekove (doza, nuspojave, neprikladni oblici), sanirati i prevenirati interakcije astme i HOPB-a kao bolesti s drugim lijekovima (odabir analgetika, antireumatika, dodataka prehrani).

Rješavaćemo zajedno slučajeve neregulisane astme, uz komorbiditete alergije, bronhitisa, te provjeriti pravilnu primjenu inhalatora, diskusa, inhalacija, nebulizatora  kroz standardne metode inhalacijske tehnike. Kod obrade ovih slučajeva ponudićemo moguća rješenja, objasniti pregled literature, izmijeniti iskustva i upoznati upotrebu  smjernica za liječenje astme, HOPB-a, bronhitisa. Naučićemo i kako vršiti mjerenje vršnog ispuha i kapaciteta pluća u kućnim uslovima, te komentarisati primjenu komplementarne terapije kroz suplementaciju i dodatke prehrani.