Online edukacija “Lactobacillus Reuteri Protectis u tretmanu funkcionalnih poremećaja kod beba i djece“

Obavještavamo vas da Farmaceutsko društvo RS u saradnji s kompanijom Ewopharma d.o.o. organizuje besplatnu akreditovanu edukaciju .   

Tema:   Lactobacillus Reuteri Protectis u tretmanu funkcionalnih poremećaja kod beba i djece“

Datum i vrijeme održavanja edukacije:

31.05.2022. u 18h:  live webinar, ZOOM platforma, link za webinar će biti postavljen na platformi FDRS (https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php)

31.05.-01.06. 2022. do 24h (dostupan test za provjeru znanja na platformi FDRS): https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php

Edukacija akreditovana za: članove Farmaceutske komore RS i članove Komore doktora medicine RS.

Broj bodova za učesnike3

U izvođenju edukacije će učestvovati 5 predavača.

Moderator i panelista: doc.dr.sc.Iva Hojsak

Predavači:

  • Prof.dr.sc. Rok Orel, dr.med., subspec. pedijatrijske gastroenterologije i hepatologije Pedijatrijska klinika UKC Ljubljana: „Uloga probiotika kod akutnog gastroenteritisa”
  • Doc.dr.sc. Iva Hojsak, dr.med., subspec. pedijatrijske gastroenterologije i hepatologije Klinika za dječije bolesti Zagreb: „ Probiotici za funkcionalne bolove u trbuhu“
  • Prof.dr.sc. Biljana Vuletić, dr.med., subspec. pedijatrijske gastroenterologije i hepatologije KC Kragujevac: „Uloga probiotika kod funkcionalnih poremćaja probavnog sistema, mehanizam djelovanja”
  • Prof.dr.sci. Aleksandar Sajkovski, dr.med., spec. pedijatrije, subspec. intenzivne njege Klinička bolnica Acibadem Sistina Skoplje: „Probiotici u tretmanu infantilnih kolika, prevencija i terapija”
  • Doc.dr.sc. Sabina Terzić, dr.med,pedijatar, Pedijatrijska  klinika za neonatalnu intenzivnu njegu KCU Sarajevo : „Probiotici u neonatalnoj intenzivnoj njezi“

Važne napomene:

  1. Uslov za izdavanje sertifikata je učešće na webinaru i riješen test za provjeru stečenog znanja sa min.60% tačnih odgovora .
  2. Test za provjeru stečenog znanja će biti postavljen na platformi Farmaceutskog društva RS nakon završetka webinara (https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php) i dostupan do 01.06.2022. do 24h.
  3. Sertifikati sa vašim imenom i prezimenom će se automatski generisati na platformi i biće dostupni do 01.06.2022 do 24h. Preporuka je da ih po završetku predviđenih obaveza odmah snimite ili štampate i čuvate u vašoj arhivi do predaje u nadležnu zdravstvenu komoru.
  4. Lični podaci na platformi  FDRS (imena i prezimena) treba da budu upisani sa kvačicama, ukoliko su unesena latiničnim pismom. Ako niste ulazili na platformu u toku ove godine, potrebno je da u polja označena zvjezdicama dopunite podatke : ime oca, naziv zdravstvene komore i broj licence.
  5.  Na platformi FDRS neće biti postavljen snimak webinara.