Nove edukacije u intervalu od 20.04.-28.04.2021.

Obavještavamo polaznike online edukacija da će u narednom periodu na platformi FDRS biti dostupne nove 3 besplatne akreditovane edukacije.

Interval trajanja edukacije

Tema

Predavač/i

Broj bodova

1. 20.04.-25.04.2021.

 

(u saradnji skompanijom Hemofarm d.o.o)

 

Videosnimak na platformi

Broj rješenja: 11/04-500-63-30/21

Savremeni pristup u liječenju migrena

 

Prof. dr med.sc. Duško Račić, Klinika za neurologiju UKC RS, Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj  Luci

Prof. dr med. sc. Dževdet Smajlović, Klinika za neurologiju UKC Tuzla,  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

1 bod

 

članovi FK RS

članovi KDM RS

2. 23.04.-28.04.2021.

(u saradnji s  kompanijom B Medik d.o.o.)

 

Videosnimak na platformi

Br.rješenja: 11/04-500-63-32/21

Lokalna primjena probiotika – nova uloga mikrobnog svijeta

 

Dr med. Slavica Kasapović, specijalista opšte medicine

 

1 bod

članovi FK RS

članovi KDM RS

3. 23.04.-28.04.2021.

(u saradnji s  Galenfarm Gradiška)

 

Videosnimak na platformi

Br.rješenja: u postupku akreditacije

Galenski proizvodi u savremenoj apoteci

 

Mr ph . Đurđica Kopanja, specijalista farmaceutskog menadžmenta i marketinga, Mega Trade System d.o.o. Banja Luka 1 bod

 

članovi FK RS

 

FK RS – Farmaceutska komora Republike Srpske

KDM RS – Komora doktora medicine RS

  • Podsjećamo vas da je na platformi trenutno dostupna besplatna akreditovana edukacija „Značaj vlaženja  sluznice ždrijela u prevenciji i odbrani u nastanku infekcija gornjeg respiratornog trakta” i 3 edukacije za koje se uplaćuje kotizacija (https://www.farmaceutskodrustvo.org/wp-content/uploads/2021/04/Spisak-online-edukacija-11.04.2021..pdf)
  • Live webinar   “Uloga Lactobacillus Reuteri Protectis u tretmanu funkcionalnih poremećaja kod beba i djece“ se održava 22.04. i neće biti postavljen snimak na platformi. Test za provjeru znanja će biti dostupan na platformi FDRS neposredno nakon završetka webinara.