Nova besplatna, akreditovana edukacija “Uloga Lactobacillus Reuteri Protectis u tretmanu funkcionalnih poremećaja kod beba i djece”

Obavještavamo vas da Farmaceutsko društvo RS u saradnji s kompanijom Ewopharma d.o.o. organizuje novu besplatnu akreditovanu edukaciju, međunarodni webinar „EWOPHARMA AKADEMIJA Adriatik“.   

Tema:   “Uloga Lactobacillus Reuteri Protectis u tretmanu funkcionalnih poremećaja kod beba i djece“

Više informacija o predavačima možete pronaći na LINKU.

 

Datum i vrijeme održavanja edukacije:

22.04.2021. u 18h:  live webinar, ZOOM platforma ; registraciju za webinar treba izvršiti ranije na link Kongres EWOPHARMA ACADEMY Adriatic (probiotics.si) . Nakon registracije ćete dobiti potvrdu o registraciji putem emaila.

22.04.-24.04. 2021. (dostupan test za provjeru znanja na platformi FDRS): https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php

 

Edukacija akreditovana za: članove Farmaceutske komore RS i članove Komore doktora medicine RS.

 

Važne napomene:

  1. Uslov za izdavanje sertifikata je učešće na webinaru i riješen test sa min.60% tačnih odgovora .
  2. Test za provjeru stečenog znanja će biti postavljen na platformi Farmaceutskog društva RS. (https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php)
  3. Molimo učesnike live webinara da prije rješavanja testa pročitaju uputstvo koje će im biti dostupno u na platformi FDRS.  
  4. Sertifikati sa vašim imenom i prezimenom će se automatski generisati na platformi i dostupni su  u periodu trajanja edukacije, tj. do 24.04.2021. Preporuka je da ih po završetku predviđenih obaveza odmah snimite ili štampate i čuvate u vašoj arhivi do predaje u nadležnu zdravstvenu komoru.
  5. Vaši lični podaci na platformi  FDRS (imena i prezimena) treba da budu upisani sa kvačicama.

 

Spisak online edukacija u organizaciji Farmaceutskog društva RS možete pronaći na https://www.farmaceutskodrustvo.org/online-edukacija/.