Obavještenje o novom radnom vremenu

Poštovane kolege,
obavještavamo vas da kancelarija Farmaceutskog društva ima novo radno vrijeme.
Kancelarija radi svaki radni dan od 08:00 do 16:00h,
Rad sa strankama od 10:00 do 14:00h.

Stručna služba FD RS