Obavještenje za polaznike prve online edukacije

Obavještavamo sve registrovane polaznike na platformi za online edukaciju koji žele da završe prvu edukaciju da bitrebalo da izvrše uplatu kotizacije najkasnije danas, 21.05.2020.
Administrator dodjeljuje pristup edukaciji registrovanim polaznicima na osnovu podataka o uplaćenoj kotizaciji sa izvoda iz banke.
Prva edukacija se završava u ponoć 23.05.2020. i nakon toga neće biti dostupna na platformi za učenje na daljinu.

Ukoliko iz određenih razloga niste u prilici da uplatite kotizaciju, molimo da nam se javite na email info@farmaceutskodrustvo.org da vas evidentiramo i dodijelimo pristup edukaciji.

Kotizaciju možete da uplatite naknadno.

Takođe obavještavamo sve polaznike koji su uplatili kotizaciju , a nisu se registrovali , da to urade što prije, kako bi mogao da se dodijeli pristup edukaciji.