Online edukacija “Medikamentozno liječenje bolesti vena”

Obavještavamo vas da Farmaceutsko društvo RS u saradnji s kompanijom Oktal Pharma organizuje besplatnu edukaciju pod nazivom “Medikamentozno liječenje bolesti vena”.

08.06.2022  u 18.30 (live webinar) ,  Microsoft Teams platforma. Link za webinar će biti postavljen na platformi FDRS https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php, kao i ostali materijal za edukaciju

10.06.-17.06.2022  (do 24h) ćete moći pogledati snimak webinara koji će biti dostupan na platformi FDRS  (https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php)

Broj bodova: 1 (jedan)

Akreditovano za: magistre farmacije i doktore medicine.

Teme i predavači:

 

  1. Uvodni dio i mikronizirana prečišćena flavonoidna frakcija (MPFF):  doc.dr. Dragana Bojinović, fizijatar, ZFMR dr. Miroslav Zotović

  1. Hronična venska bolest- prikaz slučaja iz prakse: dr.med. Vladimir Keča, subspecijalista vaskularne hirurgije, Klinika za vaskularnu hirurgiju, UKC RS-a

  1. Hemoroidalna bolest -prikaz slučaja iz prakse: dr.med. Tatjana Barać, internista-gastroenterolog, Klinka za interne bolesti, UKC RS-a

  1. Katalizatori odlučivanja u odabiru terapije s primjerima u liječenju bolesti vena: dr.med. Dinko Lupi, medicinski menadžer i strukovni edukator, Servier Pharma Hrvatska

Važne napomene:

  1. Uslov za izdavanje sertifikata je učešće na live webinaru i riješen test za provjeru stečenog znanja sa min.60% tačnih odgovora  ili odgledan video materijal i riješen test za provjeru stečenog znanja sa min.60% tačnih odgovora  .
  2. Sertifikati sa imenom i prezimenom učesnika edukacije se automatski generiše na platformi i biće dostupni do 17.06.2022. do 24h. Preporuka je da ih po završetku predviđenih obaveza odmah snimite ili štampate i čuvate u vašoj arhivi do predaje u nadležnu zdravstvenu komoru.
  3. Vaši lični podaci na platformi  FDRS (imena i prezimena) treba da budu upisani sa kvačicama (latinično pismo). Ukoliko niste ulazili na platformu u toku ove godine, potrebno je da dopunite podatke : ime oca, naziv zdravstvene komore i broj licence. Ove podatke treba unijeti u polja označena zvjezdicom.