Online edukacije

Započela je registracija polaznika online edukacija!
Svi zainteresovani za online edukacije u organizaciji Farmaceutskog društva RS treba da registruju nalog za korišćenje platforme.
Uputstvo za registraciju putem PC-a i pametnih telefona je dostupno na web stranici u dijelu “Online edukacija”.

Pristup edukaciji će biti omogućen najkasnije 24h nakon izvršene uplate kotizacije.