Potvrda za kretanje

Potvrda za kretanje treba da bude popunjena i ovjerena od strane poslodavca.
Potvrda se izdaje u slučaju kada zbog procesa rada morate da se krećete na javnim površinama u intervalu kada je zabranjeno kretanje (20.00 -05.00).

Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o zabrani kretanja možete da pogledate na OVOM LINKU.

Obrazac Potvrde o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada možete da preuzmete na OVOM LINKU.