Radno vrijeme apoteka

Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona („COVID-19“) u Republici Srpskoj u vezi sa radom zdravstvenih ustanova – apoteka.

1. U cilju sprovođenja vanrednih mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona („COVID-19“) u Republici Srpskoj ograničava se rad zdravstvenim ustanovama – apotekama (u daljem tekstu: Apoteka), osim apoteka koje organizuju dežurstvo ili pripravnost, u trajanju od:
a) radnim danom od 8 do 18 časova,
b) vikendom od 8 do 13 časova.

2. Jedinica lokalne samouprave dužna je da, u vrijeme kada apoteke ne rade, obezbijedi kontinuirano snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima, u skladu sa potrebama jedinice lokalne samouprave, putem dežurstva ili pripravnosti u najmanje jednoj apoteci, u skladu sa propisima koji uređuju apotekarsku djelatnost.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se do 30.03.2020. godine.

Ostale zaključke koji su doneseni na sjednici održanoj 22.03.2020. možete da pronađete na https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Premijer/Media/Vijesti/Pages/stabsjednica220320.aspx