Pravilnik o sadržaju pismenog obračuna plate

Obavještavamo vas da od 11.03.2022. na snagu stupa Pravilnik o sadržaju pismenog obračuna plate i jedinstveni obrazac platne liste koji su objavljeni u Službenom glasniku Republike Srpske br.18/22 od 03.03.2022.

Više informacija o ovim izmjenama, kao i pravilnik, možete da pronađete na sajtu Saveza sindikata RS.

Koristimo priliku da se još jednom zahvalimo generalnom sekretaru Saveza sindikata RS, gospodinu Goranu Stankoviću, koji je bio gost na skupštini FDRS 26.02.2022. i upoznao nas sa ovim izmjenama.