E-recept u apotekama

Obavještavamo vas da je od 01.04.2022. počela primjena elektronskih recepata u praksi , kao dio velikog projekta IZIS – Integrisani zdravstveni informacioni sistem na području Republike Srpske.

Zdravstveni radnici u apotekama su se u proteklom periodu zajedno sa implementatorima projekta intezivno pripremali za realizaciju E- recepata.

U određenim slučajevima apoteke će i dalje prihvatati papirni recept, i to kada je riječ o receptima privatnih ambulanti porodične medicine, receptima ustanova koje pružaju usluge iz KSZ-a (ginekologija i pedijatrija), te u slučaju propisivanja lijekova sa opojnim drogama. Više informacija se može pronaći na https://www.zdravstvo-srpske.org/.

Takođe, vodiće se računa da se ne osporavaju ni papirni recepti koje iz objektivnih razloga nije bilo moguće propisati i realizovati elektronski, npr. u slučaju nestanka struje, prekida internet veze i slično.

Osim elektronskih recepata, IZIS podrazumijeva primjenu elektronskih kartica umjesto zdravstvene knjižice, elektronskih uputnica i elektronskog kartona.

Posebno treba naglasiti da se lijekovi na E-recept mogu podići u svim apotekama koje imaju sklopljen ugovor sa FZO RS (kao i do sada kada su pacijenti imali papirni recept) , a ne samo u određenim apotekama ili apotekarskim lancima.