Preuzimanje sertifikata- online edukacije

Obavještavamo sve polaznike online edukacija koje su bile u organizaciji Farmaceutskog društva RS da su sertifikati izrađeni i da mogu da se preuzmu u prostorijama Farmaceutskog društva RS radnim danom 10.00-14.00.

Sertifikate možemo da pošaljemo i poštom, potrebno je da javite emailom na koju adresu: na adresu koju ste ostavili na platformi ili neku drugu.

Radi se o sljedećim edukacijama:

  1. Primena lekova bez lekarskog recepta u terapiji bolesti gastrointestinalnog trakta – šta sve farmaceut treba da zna
  2. Uloga farmaceuta u brizi o ženskom zdravlju
  3. Metabolički sindrom-komplikacije od značaja za oro-facijalnu regiju
  4. Sigurna primjena lijekova u trudnoći
  5. Komplikacije kod ugradnje dentalnih implantata
  6. Vakuum nakon povlačenja ranitidina: rabeprazol kao još bolji izbor
  7. Značaj crijevne mikrobiote za imunitet – Kako probiotici mogu pomoći imunološkoj funkciji našeg organizma
  8. Nepridržavanje terapiji pacijenta može koštati života