Prva obavijest 4. kongresa farmaceuta BiH sa međunarodnim učešćem

Poštovani,

u prilogu vam šaljemo 1.obavještenje o održavanju 4.kongresa farmaceuta BiH sa međunarodnim učešćem.
Kongres se održava u Sarajevu (hotel Hills) u intervalu od 10.10. do 13.10.2019.

PRILOG

Srdačan pozdrav.
Organizacioni odbor 4.kongresa farmaceuta BiH sa međunarodnim učešćem