Stručno predavanje

Poštovane koleginice i kolege,

obavještavamo vas da Farmaceutsko društvo RS organizuje stručno predavanje koje će biti održano u
– Restoranu „Kula“ ul. Ravnogorska br.32 , Lukavica 12.06.2019. u 18.00 h i
– Hotelu „Leotar“ ul. Luke Vukalovića 1. , Trebinje 13.06.2019. godine. u 18.00 h

Teme predavanja/predavači:
1. Upravljanje farmaceutskim otpadom, mr ph. Nataša Milanović;

2. Reklamacije na lijekove i povlačenje lijeka iz prometa , Prim. mr ph. Rada Amidžić, spec. za kontrolu i ispitivanje lijekova;

3. Prijavljivanje neželjenih djelovanja na lijekove, ass. Martin Kondža, mr ph.

Skup je bodovan po Pravilniku o sprovođenju kontinuirane edukacije, predavač 3 boda (3) , slušalac dva boda (2).

Nije predviđena uplata kotizacije.

Ista predavanja su predviđena na još dve lokacije ( Bijeljina _septembar i Banja Luka _decembar).

S obzirom na to da je broj rješenja o akreditaciji isti za sve lokacije, učesnicima je omogućeno prisustvo i izdavanje sertifikata na jednoj lokaciji.

Stručna služba Farmaceutskog društva RS