Nova besplatna, akreditovana online edukacija

Poštovane koleginice i kolege,
obavještavamo vas da će na platformi za online edukacije na web stranici FDRS biti dostupna nova besplatna, akreditovana online edukacija pod nazivom “Preporuke za rano otkrivanje poremećaja lipidnog statusa i za procjenu individualnog kardiovaskularnog rizika“.

Predavač je Prim. mr ph spec.med.biohemije Saška Đekić
Edukacija je organizovana sa Farmaceutskom komorom RS.

Datum i vrijeme održavanja edukacije:
• Edukacija počinje 15.12.2023. (petak) i predviđeno je da traje jednu nedelju.
• Edukcije se završava 21.12.2023.
Edukacija je akreditovana za članove Farmaceutske komore RS.
Akreditacija: 1 bod za magistre farmacije
Video snimak i ostali materijal za edukaciju će biti dostupni na platformi FDRS
https://www.farmaceutskodrustvo.org/edukacije/
Podsjećamo vas da nakon završenih predviđenih obaveza preuzmete sertifikat sa platforme sa vašim imenom i prezimenom u elektronskoj formi. Sertifikati su dostupni samo u periodu trajanja edukacije.
Uslov za izdavanje sertifikata je odgledan video i riješen test sa min. 60% tačnih odgovora.
Srdačan pozdrav iz FD RS