Srećni nastupajući praznici

Za Novu godinu vam želimo:

· dobar početak za januar,
· mir za februar,
· sreću za mart,
· ljubav za april,
· puno zabave u maju,
· radost od juna do novembra,
· uživanje za decembar,
· i mnogo poslovnih uspjeha u toku cijele godine.

Hvala za povjerenje koje ste nam poklonili u ovoj godini.

Srećni nastupajući praznici!

FARMACEUTSKO DRUŠTVO REPUBLIKE SRPSKE