Stručno predavanje

Poštovane koleginice i kolege,

Obavještavamo vas da Farmaceutsko društvo RS u saradnji sa Medimpexom d.o.o. organizuje stručno predavanje koje će biti održano u Banjaluci , 01.10.2018. godine, u 16,00 h u Hotelu „Bosna“ kristalna sala.

Teme predavanja:
„Primjena i djelovanje omega-3 masnih kiselina i dodataka prehrani u prevenciji i očuvanju zdravlja“.

Predavači : 1. Mr Ph Anela Hadžifejzović Trnka
2. Mr biologije Irma Bundo

Skup će biti bodovan po Pravilniku o sprovođenju kontinuirane edukacije.
Nije predviđena uplata kotizacije.

Stručna služba Farmaceutskog društva RS