Stručno predavanje

Poštovane koleginice i kolege,
Obavještavamo vas da Farmaceutsko društvo RS u saradnji sa Esensom d.o.o. organizuje stručno predavanje.
Predavanje će se održati u Bijeljini , 28.05.2018. godine, u 18,00 h u Etno selu „Stanišići“, a namijenjeno je magistrima farmacije.

Predavači i teme:
1. Primjena beta-glukana u cilju jačanja imuniteta
Prof. dr Nenad Arsović,
Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju , KC Srbije

2. Značaj toalete uha u prevenciji otitisa
Prim. dr Katarina Stanković
Insitutut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije

Skup će biti bodovan po Pravilniku o sprovođenju kontinuirane edukacije .
Predviđeni sadržaji biće obrađeni kroz direktan rad sa polaznicima edukacije, koji će se sastojati od predavanja sa video prezentacijom i diskusije.
Nije predviđena uplata kotizacije.

Stručna služba Farmaceutskog društva RS