XXI simpozijum farmaceuta

Poštovane koleginice i kolege ,

Obavještavamo vas da će se 21.međunarodni simpozijum farmaceuta RS “Farmaceutski dani”, u organizaciji Farmaceutskog društva Republike Srpske, održati u Banjaluci (Aquana, Aleja Svetog Save 80) u periodu od 30.11. do 01.12.2018. i da je akreditovan po Pravilniku o sprovođenju kontinuirane edukacije.
Broj bodova za predavače 10 (deset) I slušaoce/učesnike 5 (pet).

S poštovanjem ,
Stručna služba Farmaceutskog društva RS