XXVI simpozijum 1. obavještenje

XXVI Simpozijum farmaceutskog društva Republike Srpske sa međunarodnim učešćem u saradnji sa Farmaceutskom komorom Republike Srpske

održaće se u Banja Luci u Hotelu „Bosna“ dana 06.04.2024.

Više informacija o Simpozijumu i uplati kotizacija možete pronaći na linku.