Blic vijesti

Drage koleginice i kolege,

Podsjećamo vas da smo za naše članove u prethodnom periodu izradili niz radnih procedura koje mogu da vam budu od velike pomoći u procesu pripreme za sertifikaciju apoteka. Radne procedure se nalaze na zaštićenom dijelu web stranice Farmaceutskog društva RS, a pristup imaju članovi koji su uplatili članarinu za tekuću godinu. Članarina na mjesečnom nivou iznosi 8,00 KM.

  Naziv procedure
1. Identifikacija i postupanje sa lijekovima, medicinskim sredstvima i drugim proizvodima sa isteklim rokom trajanja
2.  Informacije koje se daju pacijentu prilikom izdavanja lijeka
3.  Izdavanje lijekova osobama sa posebnim potrebama
4.  Izdavanje lijekova sa različitim režimima izdavanja
5.  Izrada i izdavanje magistralnih i galenskih preparata
6.  Izrada planova i nabavka lijekova i medicinskih sredstava u apotekarskim stanicama
7.  Kontinuirana edukacija zaposlenih u apoteci
8.  Mjere zaštite u apoteci
9.  Nabavka lijekova u apoteci
10.  Održavanje higijene u apoteci
11.  Postupanje s pacijentima koji odbijaju ponuđeni lijek
12.  Postupanje s pacijentima koji žele uslugu drugog farmaceutskog tima 
13.  Postupanje u slučaju pritužbi pacijenata
14.  Povlačenje lijekova sa tržišta
15.  Preispitivanje dokumentacije u apoteci
16.  Prijem i obrada reklamacija na lijekove
17.  Procedura o prijemu i uzvraćanju telefonskih poziva pacijenata
18.  Procedura o postupanju u slučaju neželjenog događaja
19.  Skladištenje i čuvanje lijekova i medicinskih sredstava u apoteci
 20.  Upravljanje farmaceutskim otpadom
 21.  Vođenje evidencija u apoteci
 22.  Zaštita povjerljivih podataka o pacijentu
Copyright 2011 Farmaceutsko društvo Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free