Blic vijesti

Poštovane koleginice i  kolege,

Na našoj web stranici se nalazi informacija o nedavno održanoj prezentaciji u prostorijama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Prezentovani su rezultati druge i treće faze  istraživanja  “Uvođenje standarda sigurnosti i kvaliteta u zdravstvene ustanove u privatnom vlasništvu u Republici Srspkoj”.
U toku predavanja je u nekoliko navrata naglašena uloga strukovnih udruženja, pri čemu je posebno istaknuto značajno učešće Farmaceutskog društva Republike Srpske u implementaciji sertifikacionih standarda u apotekama. Materijal o ovom istraživanju se može pronaći na http://www.phi.rs.ba/  ; Projekti.
Budući da smo inicijalna predavanja u organizaciji Farmaceutskog društva RS uradili u toku 2012.godine, postoji plan da se organizuje stručno predavanje koje bi  se bavilo sertifikacijom apoteka.  Predavanje bi bilo akreditovano od strane Savjeta za zdravlje MZSZ RS.  Vjerujemo da postoji veliki broj koleginica i kolega koji bi željeli da čuju više informacija o ovoj temi, pa vas iz tog razloga pozivamo da uzmete aktivno učešće u kreiranju programa edukacije. Od  2012.god. izašlo je nekoliko novih generacija magistara Farmacije i oni nisu bili učesnici tadašnjih održanih edukacija.
Edukacija bi bila drugačije koncipirana nego li što je to bilo 2012.god. kada je proces sertifikacije započeo.   Cilj je da se prezentuju informacije koje želite da čujete i koje će vam biti od koristi u vašem daljnjem radu I pripremama za proces sertifikacije.
Stoga vas molimo da na našu email adresu dostavite prijedloge/pitanja/nedoumice najkasnije do 07.04.2017., a mi ćemo se potruditi da u skladu sa pristiglim materijalom obezbijedimo odgovarajuće predavače.
Možda neki standardi nisu realni i treba da se uradi njihova revizija …. Sve su ovo teme o kojima treba zajedno da diskutujemo  .  
Molimo kolege sa svih podružnica da budu aktivni, jer ćemo I na  osnovu toga moći bolje da planiramo u kojim mjestima bi bila održana edukacija.

Stručna služba Farmaceutskog društva RS

Copyright 2011 Farmaceutsko društvo Republike Srpske.
Joomla Templates by Wordpress themes free