Vijesti

Kontinuirane edukacije

Poštovane koleginice i kolege, Zbog velikog interesovanja koje ste iskazali krajem prošle godine za ovu temu, koristimo priliku da vas obavjestimo  da će na platformi za online edukacije na web stranici FD RS ponovo biti…

XXVI simpozijum 1. obavještenje

XXVI Simpozijum farmaceutskog društva Republike Srpske sa međunarodnim učešćem u saradnji sa Farmaceutskom komorom Republike Srpske održaće se u Banja Luci u Hotelu „Bosna“ dana 06.04.2024. Više informacija o Simpozijumu i uplati kotizacija možete pronaći…

Kontinuirane edukacije

Poštovane koleginice i kolege, obavještavamo vas da će na platformi za online edukacije na web stranici FD RS biti dostupne dvije nove akreditovane online edukacije pod nazivom: Integracija digitalnih tehnologija u farmaceutsku praksu, uključujući mobilne…

Nova edukacija

Poštovane koleginice i kolege, Obavještavamo vas da će na platformi za online edukacije na web stranici FDRS biti dostupna nova besplatna, akreditovana online edukacija pod nazivom “Mijenjanjem životnih navika do boljeg zdravlja – značaj fizičke…