Nova akreditovana edukacija: Uloga mioinozitola i selena u tretmanu oboljenja štitne žlijezde

Obavještavamo vas da Farmaceutsko društvo RS u saradnji s kompanijom Hemofarm d.o.o. organizuje besplatnu akreditovanu edukaciju .

Tema:  “Uloga mioinozitola i selena u tretmanu oboljenja štitne žlijezde”     

Datum i mjesto održavanja edukacije: 05.09.-12.09.2022.,  platforma za online edukacije na web stranici FDRS (https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php)

Edukacija akreditovana za: članove Farmaceutske komore RS i članove Komore doktora medicine RS.

Broj bodova za učesnike1

Predavač: dr  Sonja Zarač Bobić, spec.nuklearne medicine, UKC Banja Luka

Važne napomene:

  1. Uslov za izdavanje sertifikata je odgledan videomaterijal i riješen test za provjeru stečenog znanja sa min.60% tačnih odgovora .
  2. Test za provjeru stečenog znanja će biti postavljen na platformi Farmaceutskog društva RS u periodu trajanja edukacije i dostupan do 12.09.2022. do 24h.
  3. Sertifikati sa vašim imenom i prezimenom će se automatski generisati na platformi i biće dostupni do 12.09.2022. do 24h. Preporuka je da ih po završetku predviđenih obaveza odmah snimite ili štampate i čuvate u vašoj arhivi do predaje u nadležnu zdravstvenu komoru.
  4. Vaši lični podaci na platformi  FDRS (imena i prezimena) treba da budu upisani sa kvačicama. Ukoliko niste ulazili na platformu u toku ove godine, potrebno je da dopunite podatke : ime oca, naziv zdravstvene komore I broj licence. Ove podatke treba unijeti u polja označena zvjezdicom.
  5. Molimo vas da popunite evaluacijski upitnik koji je takođe na platformi.