Nova edukacija “Imunološki aspekti primjene probiotika u respiratornim infekcijama“

Obavještavamo sve polaznike online edukacija da Farmaceutsko društvo RS u saradnji s kompanijom Hemofarm d.o.o. organizuje novu besplatnu akreditovanu edukaciju.
Edukacija će biti dostupna u formi video snimka na platformi za učenje koja se nalazi na web stranici FDRS u intervalu od 12.11. do 17.11.2020. (do 24h). (četvrtak- utorak)

Tema i predavač: “Imunološki aspekti primjene probiotika u respiratornim infekcijama“, mr sc. Olivera Ljuboja, dr med., pedijatar pulmolog , UKC Banja Luka
Uslov za izdavanje sertifikata je odgledan video materijal i riješen test sa min.60% tačnih odgovora. Budući da je početkom oktobra došlo do izmjene Pravilnika o kontinuiranime edukacijama, test će sadržavati 20 pitanja. Video materijal treba da se gleda sa vlastitog korisničkog naloga, u protivnom platforma neće evidentirati da ste završili sve obaveze.
Edukacija je akreditovana za članove Farmaceutske komore RS i članove Komore doktora medicine RS.