Nova online edukacija: “Multidisciplinarni pristup tretmanu bola”

Obavještavamo sve polaznike online edukacija da Farmaceutsko društvo RS u saradnji sa kompanijom Berlin-Chemie organizuje novu besplatnu akreditovanu edukaciju . Edukacija će biti dostupna u formi video prezentacije na platformi za učenje koja se nalazi na web stranici FDRS u intervalu od 26.10.-31.10.2020. (do 24h).
Edukacija je akreditovana za članove Farmaceutske komore RS.
Edukaciju mogu da pohađaju i članovi drugih komora, biće im izdan sertifikat/uvjerenje da su završili edukaciju.
Uslov za izdavanje sertifikata je odgledan video materijal i riješen test sa min. 60% tačnih odgovora.
Tema edukacije : ” Multidisciplinarni pristup tretmanu bola

Predavači:
1. mr ph. Svjetlana Brdar Kesić, specijalista farmakoekonomije sa farmaceutskom legislativom, JZU Bolnica „dr Mladen Stojanović“ Prijedor : “Uloga farmaceuta u tretmanu bola”
2. dr med. Aleksandar Kesić , specijalista urologije, JZU Bolnica „dr Mladen Stojanović“ Prijedor : „Tretman boli u urološkoj praksi“
3. dr med. Milica Gazdić, specijalista neurologije, JZU Bolnica „dr Mladen Stojanović“ Prijedor : „Bol u donjem dijelu leđa”