Nove edukacije na platformi FDRS

Obavještavamo polaznike online edukacija da Farmaceutsko društvo RS u saradnji sa kompanijom Hemofarm d.o.o. organizuje nove 2 besplatne akreditovane edukacije. Edukacije će biti dostupne u formi video snimka na platformi za učenje koja se nalazi na web stranici FDRS u intervalu od 03.12.-08.12.2020. (do 24h).

Edukacije su akreditovane za članove Farmaceutske komore RS i Komore doktora medicine RS .
Uslov za izdavanje sertifikata je odgledan video materijal i riješen test sa min.60% tačnih odgovora.

Molimo vas da nakon završenih edukacija popunite evaluacijski upitnik koji je takođe na platformi .

Teme i predavači su:
1. ESC preporuke za liječenje dislipidemija – ezetimib u fokusu, prof. dr.sc. Tamara Kovačević Preradović, Načelnik Klinike za kardiologiju UKC Banja Luka
2. Šta smo naučili o COVID-19? Prof. dr Antonija Verhaz i prim. mr sc.med. dr Tatjana Roganović, Klinika za infektivne bolesti, Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske, Banja Luka