Nova edukacija: Izazovi u izboru probiotskih preparata u pedijatriji, webinar 24.02.2021.

Započinjemo s novim ciklusom kontinuiranih edukacija u 2021.god. !
Obavještavamo vas da Farmaceutsko društvo RS u saradnji s kompanijom AbelaPharm organizuje besplatnu akreditovanu edukaciju.

Tema: Izazovi u izboru probiotskih preparata u pedijatriji
Predavači:
· Prof. dr med. sci. Senka Mesihović-Dinarević, pedijatar-kardiolog, Poliklinika Eurofarm Centar : „Preporučen put u odabiru adekvatnog probiotskog preparata“
· Dr med. Danijela Romić, pedijatar-gastroenterohepatolog, UKC RS i doc. dr med. sci. Amela Selimović, pedijatar, UKC Tuzla : „Dokazana efikasnost S.boulardii i LGG u pedijatrijskoj praksi – klinički prikazi“

Mjesto i vrijeme održavanja edukacije:
1. Live webinar, putem ZOOM platforme: 24.02.2021. u 19.00 . Link za registraciju: Webinar Registration – Zoom .
2. Platforma Farmaceutskog društva RS, videosnimak webinara: 26.02.-02.03.2021. (materijal će biti kontinuirano dostupan u periodu trajanja edukacije) . https://edukacija.farmaceutskodrustvo.org/login/index.php

Edukacija je akreditovana za članove Farmaceutske komore RS i Komore doktora medicine RS (spec.pedijatrije).
Uslov za izdavanje sertifikata je učešće na webinaru ili odgledan videomaterijal i riješen test sa min.60% tačnih odgovora. Test će biti postavljen na platformi Farmaceutskog društva RS.
Molimo sve učesnike edukacije da predviđene obaveze završavaju sa vlastitog korisničkog naloga. U protivnom ih sistem neće registrovati da su pohađali edukaciju.