Produženje roka za rane kotizacije

Rok za uplatu rane kotizacije na 4.kongresu farmaceuta Bosne i Hercegovine je produžen do 30.09.2019.
Više informacija na www.kongresfarmaceuta.ba.

Organizatori 4.kongresa farmaceuta u BiH sa međunarodnim učešćem